05/07/2024 - Διακήρυξη No 1013 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1013/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον (+1) έτος, για συνολική εκτιμώμενη μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης ίση με είκοσι έξι χιλιάδες μεγαβατώρες (26.000MWh), συνολικού προϋπολογισμού διετίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (2.260.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. & Ειδικό Τέλος» (C.P.V.: 09123000-7), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 04-09-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (401303-2024)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (354825)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (24PROC015074502)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el
στ) Στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016

Πληροφορίες: Δ/νση Συμβάσεων, Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 2262052891, 2262052000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.