Κατά την πολύχρονη δραστηριοποίησή της η ΕΑΒ έχει επάξια κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση και εμπιστοσύνη, γεγονός που πιστοποιείται από τον μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών συνεργασιών με τις κορυφαίες βιομηχανίες του κλάδου διεθνώς.

Η εταιρεία:

  • Έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου της αεροναυπηγικής (Lockheed Martin, ΕΑDS, Dassault Aviation, Finmeccanica, Snecma, Thales, Pratt & Whitney, Boeing) τα οποία το δρόμο για συμφωνίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
  • Έχει δημιουργήσει με την Pratt & Whitney την κοινοπραξία '1Source Aero Services A.E.', με αντικείμενο τη συντήρηση παρελκομένων αεροκινητήρων του παγκόσμιου στόλου αεροσκαφών της στρατιωτικής και πολιτικής αεροπορίας.
  • Συμμετέχει και συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας όπως η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας, η ASD, o Ευρωπαϊκός οργανισμός Άμυνας, o Ευρωπαϊκός οργανισμός Διαστήματος κ.ά.
  • Συμμετέχει σε μεγάλες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Ερευνητικές πρωτοβουλίες όπως το CleanSky και το ARTEMIS καθώς και σε κοινοπραξίες με εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα και εταιρίες του κλάδου για την υλοποίηση συνεργατικών Προγραμμάτων Έρευνας & Τεχνολογίας.

Επίσης η EAB έχει πιστοποιηθεί:

  • Από τη Rolls-Royce ως ένα από τα έξι Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Συντήρησης (Authorized Maintenance Center-AMC) αεροκινητήρων Τ56, που λειτουργούν στον σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Από τη LOCKHEED MARTIN ως Authorized Maintenance Center (AMC) για τα αεροσκάφη C-130
  • Από τη SNECMA ως Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης του αεροκινητήρα Μ53
  • Από τη HONEYWELL για τους αεροκινητήρες Τ53

cooperations